สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 18 ม.ค.
    KKUSP คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกหน่วยบ่มเพาะฯ ครั้งที่ 1 2561
            วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ใน“โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ โดยได้รับเกียติจากคณะกรรมการ คือ คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ณ ห้องประชุม IT Training ชั้น 4 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังนี้ 1. คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 2. ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 3. คุณสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนกรีตพรีซิชั่นยูนิค จำกัด 4. อาจารย์กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 5. คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้า ผู้ประกอบการ SMEs Startup
  • 18 ม.ค.
    ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “Genius Academy 150 วันปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”
            ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “Genius Academy 150 วันปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” หลักสูตรเพื่อสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจด้วยอัจฉริยะโค้ชแห่งเมืองไทย ให้คุณเป็น Genius ได้ใน 150 วัน หลักสูตรที่จะให้คุณในทุกมิติ ทั้งวิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ การค้นหาตัวตน การทะยานสู่ธุรกิจด้วยมุมมองใหม่ ฉีกทุกกฏเกณฑ์เดิมๆกับการเรียนปริญญาทางธุรกิจ คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผู้ประกอบ SME , OTOP นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน หรือเกษตรกรที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือกลุ่มวิสากิจชุมชน และอื่นๆ ประเภทสินค้า : ทุกประเภท อาทิ ของใช้ ของตกแต่ง แฟชั่น อาหาร เครื่องดื่ม สปา สินค้าเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่ต้องการพัฒนาสินค้าของตนเอง ฯลฯ รับสมัครด่วน! ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ที่ช่องทาง Online https://goo.gl/forms/dclGj6VSORKsGG1O2

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th