สมัครสมาชิกเพื่อรับบริการClick

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 22 ก.พ.
    สุดล้ำไอเดีย Green Technology จากเวที Pitching Contest KKU Maker Green Festival 2020"
            (22 ก.พ.63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด International Prototype Pitching Contest (Green Technology Concept) ภายใต้ กิจกรรม"KKU Maker Green Festival 2020" ชิงเงินรางวัลกว่า 65,000 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานจำนวน 17 ทีม จากนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยนำเสนอไอเดีย เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบเทคโนโลยีรักษ์โลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ซึ่ง ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Ganfai จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม DRii PSU จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Agritechion - ปลูกไรดี จาก KKU รางวัล AIS Award ทีม Petinee จาก KKU รางวัลชมเชย ทีม Wash Easy จาก KKU และ ทีม Greenergy จาก มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้อง 1302 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น #KKUSP #NESP ภาพ: ศศิญาภา ข่าว : พรสุดา
  • 01 ม.ค.
    สร้างนวัตกรรม Green ผ่าน KKU Maker Green Festival 2020
            (21ก.พ.63) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดกิจกรรม KKU Maker Green Festival 2020 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้บรรยายพิเศษเรื่อง Striving SDG by BCG model และเดินชมบูทต่างๆซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.ได้นำผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานวิทย์ฯ มข.มาจัดเเสดงผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำธุรกิจให้กับผู้สนใจ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนา เรื่อง การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน Circular economy / zero waste การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Virtical garden, Tradition Thai Craft , Creative Up Cycling , IOT for Pollution , Granular Fertilizer from Sediment การเยี่ยมชมอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การประกวดการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ (International Pitching Stage) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ต การจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น #KKUSP #NESP ภาพ :ศศิญาภา ข่าว :พรสุดา

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com

เพิ่มเพื่อน