ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 19 พ.ย.
    ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)
            ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) โดย Software Park Thailand ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม Roadshow โครงการ AI Innovation Jumpstart ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI (เงินรางวัล 100,000 บาท/ทีม) ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAGBCi-fjQaGRD5X…/viewform ***หมดเขตลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561*** รายละเอียดโครงการ http://swpark.or.th/jumpstart/
  • 16 พ.ย.
    ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัญญาจ้างเหมา) สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์
            ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัญญาจ้างเหมา) สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ ---------------------------------------------- ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1.1 นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา 1.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา 1.3 ช่างโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 1.4 ช่างอาคาร จำนวน 1 อัตรา *หมายเหตุ ตามประกาศรับสมัครงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com