สมัครสมาชิกเพื่อรับบริการClick

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 23 ม.ค.
    ขอเชิญร่วมการเเข่งขัน International Prototype Pitching Contest
            โอกาสมาแล้วอีกแล้ว ขอเชิญร่วมการเเข่งขัน International Prototype Pitching Contest (Green Technology Concept) "KKU Maker Green Festival 2020" ชิงเงินรางวัล 65,000บาท นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 3-5 คน/ทีม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจสมัครได้ตาม QR Code ด้านล่างเลยจ้า หรือสอบถามได้ที่ 043-306907 คุณเดียร์ และ 085-0008164 อุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #KKUSP #NESP
  • 23 ม.ค.
    “ProteGo จิ้งหรีดอัดเม็ด ออกรายการวิทยุ ‘รอบรั้ว มข.’ พร้อมดันอุตสาหกรรมแมลง”
            (23 ม.ค. 63) สพ.ญ. ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัส 53 ผู้ผลิต ProteGo จิ้งหรีดแปรรูป บริษัทลัลน์ลลิต อะกรี ฟูดส์ จำกัด และคุณศิริพร ตันติพัฒนานนท์ นักพัฒนาธุรกิจ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก ในรายการ ‘รอบรั้ว มข.’ ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ดำเนินรายการโดย คุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ สพ.ญ. ลัลน์ลลิต แชร์ประสบการณ์ที่พลิกผันตัวเองจากสัตวแพทย์สู่การเป็นนักธุรกิจผู้เลี้ยงจิ้งหรีด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ จิ้งหรีดแช่แข็ง (Frozen cricket) แป้งโปรตีนจิ้งหรีด (cricket powder) และจิ้งหรีดอัดเม็ด (Protego Cricket Protein Tablets) โดยได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการแปรรูป การปรับปรุงสูตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตจนนำไปสู่มาตรฐาน GMP และเป็นฟาร์มนำร่องกฎหมายมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP ประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า สพ.ญ. ลัลน์ลลิต ไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้การทำฟาร์มจิ้งหรีด ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ต่อไป สนใจติดต่อ คุณลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข NL CRICKET FARM 284 หมู่ 5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 081-872-5872, 081-964-7457 Website: https://www.protegoprotein.com/ รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/benjamapornbotun/videos/1523416344480099/UzpfSTEyNDI1ODIyNzYxODIyMToyOTQxOTgwMzA1ODQ1OTg1/ ----------------------------------- “คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา” อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-048-048

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com

เพิ่มเพื่อน