สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 05 ต.ค.
    สุดยอด! นักวิจัยมข.พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน รับรางวัลโครงการดีเด่น TM Innovation Award 2017
            โครงการ “การพัฒนาสารอิเลคโตรไลท์และหาวิธีการวัดความไม่สมดุลสำหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของวานาเดียมรีดอกซ์โฟล์แบตเตอรี่ (Development of electrolyte for Energy storage of Vanadium Redox Flow Batterry; VRFB) ได้รับรางวัล โครงการดีเด่น TM Innovation Award 2017 ในงาน Talent Mobility Fair 2017 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 โครงการดีเด่น จากทั้งหมด 132 โครงการทั่วประเทศ โดยเป็นผลงานวิจัยของ 1) รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุด (นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ดร.ทินกร คำแสน (นักวิจัย) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) นายวิชชพล มานาดี (ผู้ช่วยนักวิจัย) นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต กล่าวว่า “วานาเดียมรีดอกซ์โฟล์แบตเตอรี่ เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มจะพัฒนาเข้าสู่ตลาดของระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในโลกที่มีนวัตกรรมนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ ดังนั้น การหาวิธีจัดการกับระบบที่เกิดความไม่สมดุลของอิเลคโตรไลท์เมื่อใช้งานนานๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำให้ระบบรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง” ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ ก่อให้เกิดรูปแบบของการกักเก็บพลังงานโดยวิธีที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย โดยวิธีการวัดความไม่สมดุลของอิเลคโตรไลท์ ซึ่งมีผลต่อการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 27 ก.ย.
    ขอเชิญร่วมงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภายใต้แนวคิด “i-NNOVATION 360” งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศา ในวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ Bhiraj Hall ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย 4 โซนนวัตกรรม ได้แก่ - i-SHOWCASE จัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่นและศักยภาพของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากหลากหลายภาคส่วน ภายในนิทรรศการ “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” - i-SCENARIO จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวโน้มและทิศทางนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบรอบด้าน - i-SOLUTION ตลาดนัดบริการนวัตกรรม พบกับบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ นัดหมายเข้าปรึกษาเสนอโครงการรับเงินทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช. จับคู่เจรจาต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา - i-SHARE จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในแวดวงนวัตกรรม จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th