สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 25 พ.ค.
    KKUSP จัดเสวนา “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3
            วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดการเสวนา หัวข้อ “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” และการบรรยาย หัวข้อ “บันไดสู่ธุรกิจนวัตกรรม” ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 (E-SAN Industrial Fair 2018) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ในช่วงการเสวนา มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ท่าน ได้แก่ 1) คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2) คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการออกแบบ 3) คุณจุฑาพร แก้วพลงาม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด 4) คุณชุติมา ศรีพุทธ เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงงานต้นแบบการผลิตอาหาร (Food Pilot Plant) และได้รับเกียรติจากคุณฉัฎฐวุฒิ ดวงดีทวีทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ปิโตรเลียม1993 จำกัด เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้กล่าวถึงภารกิจและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจ และรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเข้ามาใช้บริการโรงงานต้นแบบผลิตอาหาร (Food Pilot Plant) ที่ให้บริการผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านอาหาร ต้องการเข้ามาปรึกษาและนำวัตถุดิบเข้ามาทดสอบคุณภาพ รวมทั้งโครงการ Startup ทั้ง Startup Thailand league โครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรียนรู้การจัดทำแผนการตลาดที่สร้างให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถเกิดขึ้นได้จริง และ โครงการ Business Brotherhood ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ “บันไดสู่ธุรกิจนวัตกรรม” โดยคุณณัฐโชค ด้วงแพง เจ้าของผลิตภัณฑ์ Car Voltage Stabilizer อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์ ที่ช่วยให้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์เกิดความเสถียร อัตราเร่งดีขึ้น ยืดอายุแบตเตอรี่ และลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณณัฐโชค ด้วงแพงยังแชร์ประสบการณ์ในการพลิกผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน สร้างสรรค์นวัตกรรมจากไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลการันตีผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ คุณณัฐโชค ด้วงแพง เผยว่า “ผมเริ่มจากการลองผิดลองถูก สิ่งสำคัญคือการลงมือปฏิบัติ ต้องเดินเข้าหาโอกาส และโอกาสที่สำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดีมาก ๆ คือ โอกาสจาก Science Park ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้หน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ นำมาจัดแสดงในบูทที่งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 อีกด้วย
  • 01 ม.ค.
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
            ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ www.nrct.go.th หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดผลงาน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ การลงทะเบียนส่งผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้ง http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2681/--2561.aspx#.WwUs0kiFOUk

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th