สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 16 ส.ค.
    ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานSME Bank เยี่ยมชมอาคารอำนวยการ
            วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เวลา 15.00 น. นางสิริพร จังตระกุล ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เข้าหารือเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับคณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
  • 16 ส.ค.
    INCU Connect 2018 เชื่อมใจสัมพันธ์ ประสานใจธุรกิจ
            วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม“INCU CONNECT 2018” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2558-2561 ผู้ประกอบการ Pre-Incubation ประจำปี 2561 จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) การจัดกิจกรรม “INCU CONNECT 2018” เป็นกิจกรรมในโครงการติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการได้ทำความรู้จักกันผ่านการแบ่งกลุ่มเป็นสี และเล่นเกมชิงรางวัล ในช่วง Ice-Breaking และมีการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการรุ่นพี่ ได้แก่ คุณชนวีร์ สุดโตตระกูล ผู้ประกอบการ ขนมทอดกรอบมันไฟว์ คุณณัฐปวีย์ โชคธนาพร ผู้ประกอบการ เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ และคุณณัฐโชค ด้วงแพง ผู้ประกอบการ car voltage stabilizer เป็นผู้ร่วมเสวนาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การส่งสินค้าไปต่างประเทศ และการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) นอกจากนี้ ยังมีการ Workshop เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในประเด็น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรมี และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ผู้ประกอบการยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com