ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 16 พ.ค.
    ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
            ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ---------------------------------------------- ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา (สัญญาจ้างเหมา) ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 1.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามสื่อแนบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-048-048
  • 15 พ.ค.
    Science Park มข. ดันงานวิจัย 'ระบบตรวจจับรถฝ่าไฟแดง' ต่อยอดเชิงพาณิชย์
            วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร” เพื่อนำผลวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีฯ แะลงนามในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย นายเจษฎา คำผอง ผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรม จากบริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร นี้ เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดยทีมโปรแกรมเมอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ซึ่งนอกจากท่านจะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, รองศาสตราจารย์ธเนศ เสถียรนาม, อาจารย์วาธิส สีลาภัทร และยังมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้วอยู่ในทีมพัฒนาโปรแกรมนี้อีกสามท่าน คือ คุณเจษฎา คำผอง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท เป็นต้น” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่ออีกว่า “โปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบสีแดงของสัญญาณไฟจราจร และสามารถตรวจสอบว่ารถที่จอดรอสัญญาณไฟเขียวอยู่นั้น มีการล้ำเข้าบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงหรือไม่ หากมีรถล้ำเข้าไปที่บริเวณดังกล่าว โปรแกรมจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ โดยมีการทำเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และส่งสัญญาณไปที่กล้องให้จับภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพขณะเกิดเหตุการณ์หรือภาพแผ่นป้ายทะเบียน ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปในฐานข้อมูลพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อนำมาออกใบสั่งภายหลัง นับได้ว่าโปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนี้ จะช่วยแบ่งเบาภารกิจผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลกฎระเบียบด้านการจราจร ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย” นอกจากนี้ บริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท start up ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนผู้ประกอบการในการลงพื้นที่สำรวจตลาด และกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งได้สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดผลงาน ในงาน ITEX 2019 : 30th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2019) หรือ งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคจากเอเชียและยุโรป กว่า 20 ประเทศ และได้รับรางวัล Silver Medal from Malaysian invention and design society ITEX'19 from Malaysia สาขา Automotive, Aerospace, Aviation, Transportation โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเจษฎา คำผอง กรรมการ บริษัท เจพี อินเทลลิเจ็นท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกผลงานของเราเข้าร่วมงานในครั้งนี้ฯ ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามนอกจากการได้รางวัลแล้ว ในการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ และบริษัทต่างชาติได้เชิญทางบริษัทให้ร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ประเทศมาเลเซีย, สปป.ลาว, ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ เป็นต้นขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในงานนี้ครับ”

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com