สมัครสมาชิกเพื่อรับบริการClick

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 30 พ.ย.
    จังหวัดขอนแก่นต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 โชว์นวัตกรรมเด็ด พร้อมขับเคลื่อนเมืองตามยุทธศาสตร์ Smart City
            วันนี้ (30 พ.ย. 62) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 นำโดย พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางดูกิจการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” พร้อมด้วยศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” และนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทั้งนี้ มีคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้นำสินค้า OTOP และนวัตกรรมมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ โดรนสำรวจเพื่อการเกษตร จากบริษัท ไอดี ไดร์ฟ จำกัด และบูท “ดำรงธรรม Tracking” ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยบริษัท โปรเจ็กซอฟต์ จำกัด นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการ รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และยังมีบูทโครงการ Smart City Operation Center (SCOPC) ที่ทำหน้าที่ผลักดันติดตามและประสานงานโครงการและกิจกรรมในแผนงานขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพัฒนาขอนแก่นในเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างยั่งยืน
  • 03 ธ.ค.
    สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) หารือ KKUSP หวังร่วมสร้าง ผปก.ให้เข้มแข็ง
            วันนี้ (3 ธ.ค. 62) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคุณไดสึเขะ นากาจิมะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ในการเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup และ SME ของจังหวัดขอนแก่น สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ สู่ระะดับนานาชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #KKUSP #NESP ภาพ/ข่าว : พรสุดา

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com

เพิ่มเพื่อน