ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร: +6643048048
จันทร์-ศุกร์ (9.00 - 17.00 น.)

Email: info@kkusp.com
Web: www.kkusp.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Your message has been sent. Thank you!