ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร: +6643048048
จันทร์-ศุกร์ (8.30 - 16.30 น.)

Email: info@kkusp.com
Web: www.kkusp.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002