ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มสำหรับการผลิตแมลงโปรตีน BSF เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และเพิ่มมูลค่า” ภายใต้โครงการการส่งเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น11 มิ.ย. 2567

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มสำหรับการผลิตแมลงโปรตีน BSF เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และเพิ่มมูลค่า”         </div>
        <div class=

Tags:
Share: