ห้ามพลาด! อัปเดตความรู้ เกี่ยวกับ PDPA7 มิ.ย. 2567

ห้ามพลาด! อัปเดตความรู้ เกี่ยวกับ PDPA

หัวข้อ การสร้างความตระหนักรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ประสบการณ์กว่า 15 ปี

และเป็นกรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

ในรูปแบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM

 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับ Certificate ภายใน 7 วันหลังจบการอบรม

 ติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ทางอีเมลที่ท่านให้ไว้

Tags:
Share: