NESP 1 x KRUNGSRI Finnovate หารือความร่วมมือผลักดัน Startup ในพื้นที่ สู่ระดับประเทศ7 มิ.ย. 2567

     วันที่ 6 มิถุนายน 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น) นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีพล อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น) พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พร้อมคณะ ในการเข้าหารือการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมการส่งเสริม Startup ในพื้นที่เพื่อส่งต่อโครงการที่เกี่ยวข้องของอุทยานวิทยาศาสตร์ และ KRUNGSRI Finnovate สร้าง Startup สู่ระดับประเทศ

ทั้งนี้ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ร่วมหารือพร้อมบรรยายถึงการดำเนินงานของ กปว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และส่งต่อผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับประเทศในอนาคต

#RegionalSciencePark #RSP #TotalSolutionsForInnovation

#RSPNortheast1 #NESP1 #NE1 #KKUSP #กปว #KRUNGSRIFinnovate

#KhonKaenUniversity

ภาพ , ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: