อุทยานวิทย์ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหาบ.เอกชน จ.อุดรธานี มุ่งแนวทางลดต้นทุน หวังตั้ง R&D Unit30 พ.ค. 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกประสานงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหาแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี 2 บริษัท ดังนี้

1) การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับแนวทางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป สู่การวางแผนการเป็นหน่วย R&D Unit ในการพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการ บริษัท ศรีมั่งมี จำกัด ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ณ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

2) ลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหาการพัฒนาแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ที่มีน้ำหนักเบาและตรงตามมาตรฐานค่าการต้านแรงอัด (KSC) กำหนด ของบริษัท คอนกรีตพรีซิชั่นยูนิค จำกัด (ซีพียู) รวมถึงการพัฒนา Plate เพื่อรับแรงดึงในผนังถ่ายแรงต่อเนื่องตลอดความสูงของผนังจากชั้นบนสุดลงสู่ฐานรากอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัญหาด้านการติดตั้งและแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนและระยะเวลาในการติดตั้ง ณ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอีก 11 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีหลากหลายโครงการที่พร้อมสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมของผู้ประกอบการ Startup SMEs และภาคอุตสาหกรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา ทั้งบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือ โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาที่มีความพร้อมเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัด ระดับภูมิภาคและประเทศต่อไป

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: