RSP Northeast 1 จัด 'Chit Chat Share แบบ Dev.Dev.' แบ่งปันความรู้เทคโนโลยีบล็อกเชน หนุนระบบนิเวศนวัตกรรมเอกชนผู้ใช้พื้นที่อาคารฯ ต่อยอดธุรกิจเข้มแข็งอย่างยั่งยืน23 พ.ค. 2567

(21 พ.ค. 67) ณ The Beegins Co-working Space อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (Regional Science Park : Northeast 1) นำโดย นางสาวรัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์ ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร จัดกิจกรรม “Chit Chat Share แบบ Dev.Dev.” ในประเด็นด้านสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยี Blockchain การใช้ Cloud/Server การบริหารจัดการระบบ Work From Home การบริหารจัดการคน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ ทั้งนี้มีผู้สนใจทั้งนิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก Speaker หลักซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1) คุณโดม เจริญยศ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคไนน์ จำกัด (Tokenine) บริษัทฟินเทคสัญชาติไทย ผู้ให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำแบบครบวงจร

2) คุณป้องกัน วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว กรรมการสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ฯลฯ

3) คุณต้น ณฐรัช อุกฤษฎ์ บริษัท พี.แอล.โอ.บี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทด้านการวางระบบบริการทางการแพทย์ ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

4) คุณม่อน ไกรสร สุขบุญชูเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซซิโอ จำกัด ธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ WIfi Marketing IOT Solutions โดยให้บริการอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในด้านอื่น ๆ

และ 5) อ.อ๊อด อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด ในฐานะนนักพัฒนาเทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริงแบบสามมิติ มือฉมังของเมืองไทย ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลงานด้าน Augmented Reality , Moblie Application , Mobile Devices Game และ Digital Publishing ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงระบบนิเวศของ Metaverse

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม (Eco-System) ของบริษัทเอกชนผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น) ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยี Blockchain และด้านอื่น ๆ นำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม ความยั่งยืน และการเพิ่มกำลังการแข่งขันของธุรกิจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ณัฐกานต์

Share: