กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญร่วมมหกรรมการประกวดดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ ผ่านการขับเคลื่อน Soft power ด้านดนตรี ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยาวชนตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี MHESI MUSIC VARIETY AWARDS 2024 "การประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา" เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!!19 พ.ค. 2567

        </div>
        <div class=

Tags:
Share: