ขอเชิญนักศึกษา หรือศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการของธนาคารออมสิน ทุนไอเดีย startup ที่เกี่ยวกับ ESG เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นแข่งขันระดับประเทศ (สมัครเป็นทีมไม่เกิน 10 คน เป็น นศ.ปัจจุบัน และ/หรือศิษย์เก่า มข. ไม่เกิน 5 ปี) -นวัตกรรมอาหาร -นวัตกรรมเกษตร -นวัตกรรมสุขภาพ -นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ -หรือที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับ ESG เพื่อชิงทุนการศึกษา รวม 1.25 ล้า11 เม.ย. 2567

ขอเชิญนักศึกษา หรือศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการของธนาคารออมสิน ทุนไอเดีย startup ที่เกี่ยวกับ ESG เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นแข่งขันระดับประเทศ

(สมัครเป็นทีมไม่เกิน 10 คน เป็น นศ.ปัจจุบัน และ/หรือศิษย์เก่า มข. ไม่เกิน 5 ปี)

-นวัตกรรมอาหาร

-นวัตกรรมเกษตร

-นวัตกรรมสุขภาพ

-นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่

-หรือที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับ ESG

เพื่อชิงทุนการศึกษา รวม 1.25 ล้านบาท หมดเขต 31 เม.ย. 67 นี้ครับ

link รายละเอียดโครงการ: https://kku.world/cbfenrbu

link ใบสมัคร: https://kku.world/fnz

link proposal: https://kku.world/vzkgjf

Tags:
Share: