ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 21 /2567) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา) ตำแหน่ง "นักส่งเริมอุตสาหกรรม" สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี5 เม.ย. 2567

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 21 /2567)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา) ตำแหน่ง "นักส่งเริมอุตสาหกรรม" สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามสื่อที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciencepark.kku.ac.th/download

และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

*ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ที่ https://sciencepark.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/kkusp

------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

Tags:
Share: