AGRI PLUS AWARD 202417 มี.ค. 2567

AGRI PLUS AWARD 2024
.
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการและการสัมมนารวมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล “Agri Plus Award 2024”
.
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย**
#จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง Meeting room 5 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
.
"การเสวนาในหัวข้อ The Future is Now : กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล" และการการสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ
.
รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1NeGLGTenTxUcjkx9aaBt2syShgi4OgW1/view
.
สมัครออนไลน์ 
• กิจกรรมเปิดตัวโครงการและการสัมมนา: https://forms.gle/RUxJU5zVeRB8mC8X7
• การประกวดสินค้า Agri Plus Award 2024: https://forms.gle/G7T9PSrXNgW86RjE8
.
สอบถามข้อมูล: Call Center 08 9519 5666

Tags:
Share: