ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง ช่างอาคาร สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น7 ก.พ. 2567

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง ช่างอาคาร สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**********

รายละเอียดตามสื่อแนบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 043048048 ต่อ 102

Share: