เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร2 ก.พ. 2567

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciencepark.kku.ac.th/download

และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

Tags:
Share: