ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2567) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร19 ม.ค. 2567

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2567)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศที่แนบมาด้านล่าง
-----------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0 4304 8048 ต่อ 102

Share: