เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี2 ม.ค. 2567

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร 1 อัตรา

1.2 ช่างอาคาร 1 อัตรา

รายละเอียดตามสื่อที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2567

********************

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

โทร 043 048 048 ต่อ 102

Tags:
Share: