ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีโจทย์ความต้องการ เชิญอ่านทางนี้ !! อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับโจทย์ความต้องการเพื่อรับการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  .29 พ.ย. 2566

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีโจทย์ความต้องการ เชิญอ่านทางนี้ !!
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับโจทย์ความต้องการเพื่อรับการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
.
-กลุ่มอุตสาหกรรม :
-อาหารและการเกษตร
-สุขภาพและการแพทย์
- การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
- กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลในโรงงาน
 -สิ่งแวดล้อม
 -อื่นๆ
.
-คุณสมบัติ : สถานประกอบการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายไทย ได้แก่ บริษัท / หจก. / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ / และอื่นๆ
.
สามารถแจ้งโจทย์ความต้องการได้ที่ https://forms.gle/b88AaScfXmrq7eoSA
หรือสแกนที่ QR code ในโปสเตอร์
.
ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2566
.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณพัชรลวัลย์ บุญสิงห์ (นิว)
043048048 ต่อ 120

Tags:
Share: