อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการพัฒนาเกมสำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้า Ving“23 พ.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการพัฒนาเกมสำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้า Ving“ ภายใต้โครงการการส่งเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการพัฒนาเกมสำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้า Ving” โดยบริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา เฟื่องจันทร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการพัฒนาเกมสำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้าของบริษัท โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ร่วมกับการใช้ Filter TikTok ในการพัฒนาเกมวิ่ง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจากการทดลองในระบบพบว่ามีผู้ที่เข้าชมและทดลองเล่นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแนวโน้มในการพัฒนาต่อยอดสู่เกมที่หลากหลายและส่งเสริมการตลาดในด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้ต่อไป

Tags:
Share: