“..เลื่องลือก้องเกียรติงาม ขอนแก่นนามก้องปฐพี! นศ.มข.คว้าแชมป์ ประกวด R2M ได้ 2 ทีมตัวแทนอีสาน มุ่งภารกิจผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีที่ 11”15 พ.ย. 2566

“..เลื่องลือก้องเกียรติงาม ขอนแก่นนามก้องปฐพี! นศ.มข.คว้าแชมป์ ประกวด R2M ได้ 2 ทีมตัวแทนอีสาน มุ่งภารกิจผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีที่ 11”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 11 รอบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ผลการประกวด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ได้แก่ ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย : ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น โดยมี รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์ 2) นายธนาทร ปินะพัง 3) นายณัฐดนัย บุญก้อน 4) นายอัมรินทร์ เจริญสุข และ 5) นางสาวณัชชา อินพินิจ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ได้แก่ ทีม Honey Toast จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย : ฟิล์มไบโอพลาสติกที่ละลายน้ำได้-คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นางสาววิภาดา อ่อนเนตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2) นางสาวสาธิตา อินสุธา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 3) นายปฏิภาณ พิมพ์โพธิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) นายยศกฤต พลการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5) นายพันธกานต์ ไสบาลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในรอบระดับประเทศ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://th.kku.ac.th/164059

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล

Tags:
Share: