อุทยานวิทย์ฯ มข.และผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ ร่วมบริจาคโลหิต เติมเลือดในคลัง15 พ.ย. 2566

อุทยานวิทย์ฯ มข.และผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ ร่วมบริจาคโลหิต เติมเลือดในคลัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และ ผู้ใช้พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ร่วมบริจาคโลหิต เพิ่มปริมาณเลือดในคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม อาทิ บุคลากรอุทยานวิทย์ฯ มข. ผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ แม่บ้าน โดยได้ปริมาณโลหิตประมาณ 6,000 ซี.ซี. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตสามารถไปได้ที่คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ติดต่อประสานหน่วยย่อยรับบริจาคโลหิตนอกพื้นที่โดยโทรแจ้งนัดหมายวันและเวลา ได้ที่เบอร์ 043-363945 , 043363428 คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มข.

ภาพ , ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: