เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/นักศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 25673 พ.ย. 2566

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/นักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับชั้น ที่มีไอเดีย/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2567

เปิดรับกลุ่มเทคโนโลยี:
-ด้านอาหารและการเกษตร
-ด้านสุขภาพและการแพทย์
-ด้านดิจิทัล
-ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ BUSINESS BROTHERHOOD มาก่อน
-นักศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก หรือบุคคลทั่วไป
-มีโอเดียเผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
“ ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ สูงสุด 200,000 บาท/ทีม ”
• ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ(Big Brother) ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การพิสูจน์เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด

• มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
-ลงทะเบียนออนไลน์ : https://kku.world/1ljko
-ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ : https://kku.world/twd6e

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล : project@kkusp.com
โทร : 083-1469956 (เล็ก)

Share: