Ortelra สารสกัดคุณค่าสมุนไพรไทย คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์31 ต.ค. 2566

Ortelra เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการเกิดสิว โดย รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล "อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และที่ปรึกษา บริษัทบัวบกสมุนไพรไทย จำกัด และ ดร.จารุพงศ์ ประสพสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร เปิดเผยว่า ได้เริ่มการดำเนินธุรกิจโดยการเข้าร่วมโครงการ G.E.T startup ในปี 2560 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการ Startup Thailand league และ โครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ted Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จึงได้วิจัยและพัฒนาเจลแต้มสิวสารสกัดจากบัวบกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้คำปรึกษา วางแผนธุรกิจ  การตลาด ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เกิดผลสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Ortelra เจลแต้มสิวจากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก“บัวบก” สมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบ จึงเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยนักวิจัยได้สกัดสารจำพวก Madecassicoside  Asiaticoside  Madecassic acid และ Asiatic acid ที่เพียงพอสำหรับรักษาสิวและลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี  เหมาะสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว Ortelra นอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร

 

ด้าน ดร.จารุพงศ์ ประสพสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดสารคาม ในการปลูกบัวบก ซึ่งสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าได้รวมกลุ่มปลูกบัวบกแบบครอบครัว ประมาณ 7-10 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่ ที่สำคัญปลูกด้วยระบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลผลิตเร็วและมีคุณภาพสูง ซึ่งบัวบกนั้นมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 45-60 วัน ก็สามารถนำไปตากแห้งและบดละเอียด พร้อมส่งมอบให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ยังได้นำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้เพื่อแนะแนวและสนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะเกษตรกรในการปลูกบักบกและสมุนไพรอื่น ๆ จนได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand การันตีคุณภาพ ในการจำหน่ายบัวบกไปยังผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน

 

 

Tags:
Share: