ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 71/2566 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น30 ต.ค. 2566

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทร 043 048 048 ต่อ 102

Share: