อุทยานวิทย์ มข. ต้อนรับ ผู้แทนบริษัท bornrex จากญี่ปุ่น ในการเข้าแลกเปลี่ยนการขยายตลาดระหว่างประเทศในอนาคต20 ต.ค. 2566

อุทยานวิทย์ มข. ต้อนรับ ผู้แทนบริษัท bornrex จากญี่ปุ่น ในการเข้าแลกเปลี่ยนการขยายตลาดระหว่างประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น นำโดย รศ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณจิรวัฒน์ วรคันทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้แทนบริษัท bornrex co.,ltd จากประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการขยายตลาดระหว่างประเทศในอนาคต กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ บริษัท น่าอยู่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารอำนวยการฯ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

ภาพ,ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: