“ม.ขอนแก่นคัดแล้ว 5 ทีมเด็ด โครงการ ‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)’ ปีที่ 11 มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หนุน University Startup”12 ต.ค. 2566

“ม.ขอนแก่นคัดแล้ว 5 ทีมเด็ด โครงการ ‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)’ ปีที่ 11 มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หนุน University Startup”

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) ประจำปี 2566 รอบระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าคณะผู้จัดงาน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วม ณ The Beegins Co-Working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) ผศ.ดร.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

4) ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม I4S นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม Powerpuff Girls นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมWhy are we here ? นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

และทีม Honey Toast นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดย 5 ทีมนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp ครั้งที่ 2 และ 3 เพื่อพัฒนาแผนศึกษาความเป็นไปได้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสู่การประกวดในรอบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://th.kku.ac.th/160331

ภาพ : พรสุดา

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: