ผนึก 3 กำลัง จัด Food Product Innovation Contest เฟ้นหา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักนวัตกรอาหาร พร้อมต่อยอดแนวความคิดสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค4 ต.ค. 2566

ผนึก 3 กำลัง จัด Food Product Innovation Contest เฟ้นหา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักนวัตกรอาหาร พร้อมต่อยอดแนวความคิดสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ บริษัท เอกชัยดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และอุทยาวิทยาศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Product Innovation Contest) โดยมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 12 ทีม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 5 ท่านในการตัดสิน ได้แก่

1. นายนิยุทธ์ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

2. นายเปรม ทรัพย์บุญเลิศมา ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอก-ชัย ตีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด

3. นายสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี

5. ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี

ทั้งนี้การจัดการกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรีย นักศึกษา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สู่การนำมาปฏิบัติได้จริงเกิดสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเหลือจากใช้มาแปรรูปเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก ให้เกิดความร่วมมือในการต่อยอดการทำงานร่วมกันในอนาคต เช่น ผู้ประกอบการโลตัส ได้กิจกรรมดำเนินงานภายใต้ MOU เพื่อต่อยอดการจัดการอาหารส่วนเกิน ภายใต้โครงการกินได้ไม่ทิ้ง (Zero food waste) และโรงเรียนมัธยมได้แนะแนวนักเรียน สู่เส้นทางการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและ เพื่อบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักนวัตกรอาหาร และต่อยอดให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติได้

ภาพ , ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: