นศ มข. คว้าอีกทุน TED Fund โครงการ POC มูลค่า กว่า 1.5 ล้านบาท กับไอเดีย “Green Wall Data In The Building: พื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมือง4 ต.ค. 2566

นศ มข. คว้าอีกทุน TED Fund โครงการ POC มูลค่า กว่า 1.5 ล้านบาท กับไอเดีย “Green Wall Data In The Building: พื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมือง

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund จากโครงการ POC ( Incubator Incentive Program ) มูลค่าทุนสนับสนุน จำนวน 1,500,000 บาท

โดยผู้นำเสนอไอเดียโครงการ “Green Wall Data In The Building: พื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมือง

ซึ่งมีผู้นำเสนอโครงการประกอบด้วย

1. นาย นำโชค จุ้ยด้วง

2. นาย พงษ์สิทธิ์ ก้านภูเขียว

3. นาย จักรภัทร มินทะนา

โดยมี ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ มหาวิทยาลัย รังสิต และอาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ซึ่งมี นาย อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง ตำแหน่ง: Managing Director and Founder จากบริษัท Makesend / AIRPORTELs / PK CON เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้น้องๆทีมนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนการพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการสนับสนุนในครั้งนี้ และขอขอบคุณกองทุน TED Fund ที่ให้โอกาสพร้อมสนับสนุนไอเดียของนักศึกษา

ทั้งนี้หากน้องๆนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาไอเดียในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรืออยากเข้าร่วมโครงการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. สามารถติดต่อสอบถาม TED Fellow KKU ได้ที่เพจ FB : KKU Science Park หรือโทร 043-048-048

ภาพ , ข่าว: พรสุดา

#TEDFund

#TEDYOUTHSTARTUP

#TEDFELLOWKKUSP

Tags:
Share: