“ นศ.นิติศาสตร์ มข. บุก อุทยานวิทย์ มข. สร้างเเรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมชมห้องปฏิบัติการ SCOPC เรียนรู้เรื่องศูนย์กลางพัฒนาด้านเทคโนโลยี ในระบบ IOT และ Cloud Based นำความรู้บูรณการเข้ากับสาขาที่เรียน ”4 ต.ค. 2566

“ นศ.นิติศาสตร์ มข. บุก อุทยานวิทย์ มข. สร้างเเรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมชมห้องปฏิบัติการ SCOPC เรียนรู้เรื่องศูนย์กลางพัฒนาด้านเทคโนโลยี ในระบบ IOT และ Cloud Based นำความรู้บูรณการเข้ากับสาขาที่เรียน ”

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่าน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารและบริการสังคม พร้อมด้วยคุณรัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์ ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าเยี่ยมชมอาคารอำนวยการฯ และศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City Operation Center (SCOPC) โดยมี รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.และ ที่ปรึกษา บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคที) จำกัด บรรยายให้ความรู้เรื่องศูนย์กลางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบ Internet Of Things ( IOT ) และระบบ Cloud Based ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเมือง พร้อมเยี่ยมห้องปฏิบัติการในพื้นที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ต้นกล้า นิติพัฒนาเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อบูรณาการความรู้ระหว่างมุมมองทางกฎหมายและมิติของการพัฒนาเมืองและสร้างพลเมืองวิวัฒน์ ในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทของตน

ภาพ : สุกัลยา,พรสุดา

ข่าว :พรสุดา

Tags:
Share: