“อุทยานวิทย์ฯ มข. ร่วมออกบูทในงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo และ “BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show”15 ก.ย. 2566

“อุทยานวิทย์ฯ มข. ร่วมออกบูทในงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo และ “BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show”

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จัดงานFood Pack Warehouse & Logistics Expo 2023 และ“BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show” งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย The Next Food Center (NFC) แผนกกิจการพิเศษ และแผนกสื่อสารองค์กร เข้าร่วมออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของหน่วยงาน และให้บริการคำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า ณ ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

ภายในงานได้มีการแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องบรรจุภัณฑ์ ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ สินค้าอุตสาหกรรม OEM และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารและผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS ประเทศไทย ลาว พม่า กับพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางซี ไปสู่นานาประเทศ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ ภายในประเทศสู่ระดับนานาชาติ ด้วยอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของส่วนภูมิภาคให้พร้อมกัาวสู่ตลาดโลกตามนโยบายสนับสนุนดันครัวไทยสู่ครัวโลก

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: