“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร”15 ก.ย. 2566

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์นวัตกรรม โดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร นำโดย ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมภายนอกองค์กร ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ รวมจำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้อง The next Food Center เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมอาหารในอนาคตต่อไป ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: