อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง ผสานกำลังโชว์ผลงานจากห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ ในงาน Thailand LAB INTERNA TIONAL 2023

15 ก.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง ผสานกำลังโชว์ผลงานจากห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ ในงาน Thailand LAB INTERNA TIONAL 2023

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในนามตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการงาน Thailand LAB INTERNA TIONAL 2023 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 งาน Bio Asia Pacific 2023 งานแสดงผลงานเครื่องมือ เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และงาน FutureCHEMIN TERNA TIONAL 2023 งานแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ซึ่งการออกบูทนิทรรศการในครั้งนี้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP) ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ผสานกำลังในการจัดบูทนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์บริการด้านห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ รวมถึงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่ผ่านการพัฒนาโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ภูมิภาค และ 1 โครงการนำร่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่

คุณโสภิดา บุญอเนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

ดร. อธิราชย์ เริงณรงค์ นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ห้องปฏิบัติการการทดสอบและโรงงานต้นแบบ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

คุณวทัญญู แสนโภชน์ หัวหน้าทีมบริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

และ ดร.ปัญญา หันตุลา หัวหน้าหน่วยพัฒนาห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเสวนาในห้อข้อ "SCIENCE FORUM" ที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยยกระดับธุรกิจของคุณและของภูมิภาคได้อย่างไร อีกด้วย

ภาพ : innolab

ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: