“มข. นำผู้ประกอบนวัตกรรมรายใหม่ ผลิตภัณฑ์ ’อาหารปลาจากหนอนแมลงวันลาย’ ร่วม RSP New Release เสริมศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ พร้อมพิชิตสู่ RSP First”4 ก.ย. 2566

“มข. นำผู้ประกอบนวัตกรรมรายใหม่ ผลิตภัณฑ์ ’อาหารปลาจากหนอนแมลงวันลาย’ ร่วม RSP New Release เสริมศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ พร้อมพิชิตสู่ RSP First”

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกพัฒนาธุรกิจ นำผู้ประกอบการบริษัท สุดาเอ็นโทฟาร์ม จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ S'ento อาหารปลาคาร์ปพรีเมี่ยมที่ผลิตจากหนอนแมลงวันลาย หรือ Black Soldier Fly (BSF) เข้าร่วมโครงการ RSP New Release 2023 (Pitching Day) สุดยอดการประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยผู้ประกอบการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park) ทั่วประเทศเข้าร่วม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อ "พิชิต RSP First ต้องทำอย่างไร" โดย ดร.มุทธมาศ วงศ์วานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) รวมทั้งกิจกรรมเสวนา Sharing Success case หัวข้อ "ธุรกิจนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ" โดยตัวแทนผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP) ทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ผู้ประกอบการบริษัทบัวบก สมุนไพรไทย จำกัด) ตัวแทนผู้ประกอบการ Success Case ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ยังได้ร่วมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม Exhibition ร่วมกับเครือข่ายฯ ทั้ง 16 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมศักยภาพความพร้อมในด้านแผนธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการนวัตกรรม ไปสู่เวทีโลกต่อไป

ข่าว : ณัฐกานต์

#RSP #RSPNewRelease #อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค #KKUSciencePark #NortheasternSciencePark #ธุรกิจนวัตกรรม #บ่มเพาะธุรกิจ

Tags:
Share: