ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา" โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)4 ก.ย. 2566

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา" โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

????กำหนดการจัดอบรม
????วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566
????ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

????เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 กันยายน 2566
และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรม 6 กันยายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ที่
https://talentmobility.in.th หรือ Scan QR Code

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ ไชยอำนาจ ตำแหน่ง นักส่งเสริมอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0 4304 8048 ต่อ 120 อีเมล indus1@kkusp.com

Tags:
Share: