โลโก้และความหมาย

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
วงแหวนอิเล็กตรอน

      ที่มีลักษณะกระจายออก แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความรู้สึกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

-
วงกำไลลายกนก

      แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นแหล่งการศึกษา ทั้งด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคและยังแทนการคืนกำไรด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน

-
สีส้ม

      ความกระตืนรือร้น ความก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-
สีน้ำเงิน

      ความหนักแน่น น่าเชื่อถือดาวน์โหลด

หรือสแกนตาม Qr Code ดังกล่าวนี้