ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร: +66 4304 8048
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. - 16.30 น.)

Email: info@kkusp.com
Web: www.sciencepark.kku.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Your message has been sent. Thank you!