22 พ.ค. 2020

ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน.ฯ ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการฯ (Pre-Talent Mobility)

ศูนย์อำนวยความสะดวกTalent Mobiity ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ Pre-TM
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2020

ฉบับที่ 28 / 2562 อัตราค่าบริการตรวจสารเมตาบอไลต์ ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 28 / 2562 อัตราค่าบริการตรวจสารเมตาบอไลต์ ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2020

ฉบับที่ 4 / 2561 เรื่อง อัตราค่าสมาชิกอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น)

ฉบับที่ 4 / 2561 เรื่อง อัตราค่าสมาชิกอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น)
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2020

ฉบับที่ 11-2562 อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมอาหาร

ประกาศฉบับที่11-2562 อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมอาหาร
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2020

ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ราคาขายน้ำดื่มขนาดถัง 20 ลิตร ของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร

ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ราคาขายน้ำดื่มขนาดถัง 20 ลิตร ของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2020

ฉบับที่ 10 / 2562 เรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานวิสาหกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 10 / 2562 เรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานวิสาหกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ