26 พ.ค. 2020

อุทยานวิทย์ มข. หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ช่วยชุมชนเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์

นายกเทศมนตรีเขื่อนอุบลรัตน์ศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการแปรรูปปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
อ่านต่อ
21 พ.ค. 2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อีสาน ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park) ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงา
อ่านต่อ
18 พ.ค. 2020

“ไทยเบฟฯ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแก่ อุทยานวิทย์ฯ"

ไทยเบฟฯ มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแก่ อุทยานวิทย์ฯ มข.
อ่านต่อ
30 เม.ย. 2020

"มข.หารือความร่วมมือ สำนักงานตำรวจฯ ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย"

ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
อ่านต่อ