18 ส.ค. 2020

NESP รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 25634
อ่านต่อ