10 พ.ย. 2020

พิธีบวงสรวงอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

พิธีบวงสรวงอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)
อ่านต่อ