คณะทำงาน

Talent Mobility

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45977

tm@kkusp.com

พรชวรัตน์ ฐานมั่น
นักส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

0897127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

kkusp.irtc@gmail.com

รัตนศักดิ์ วรรณกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

ทักษิณา อินทรมณี
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

อกนิษฐ์ สันธินาค
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com