คณะทำงาน

นโยบายและแผน

0850008164

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45610

kkusp.irtc@gmail.com

kku.scpark@gmail.com

นางสาวพัชรียา แซ่จึง
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นางสาวอรอุษา ลาวินิจ
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

0897127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

kkusp.irtc@gmail.com

นายรัตนศักดิ์ วรรณกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com