ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

‘เพชรดำ ฟูดส์’ ได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2559 และมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือปลาร้าผงและปลาร้าก้อนที่เรารับถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตมาจากภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และคณะ ที่ได้วิจัยคิดค้นพัฒนาปลาร้าก้อนและปลาร้าผง ปัจจุบันเรามีปลาร้าก้อนและปลาร้าผงจำหน่ายแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไปฝากหรือซื้อเพื่อพกพานำไปต่างประเทศเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดทำให้ไม่มีกลิ่นพกพาง่าย ซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างพัฒนาสูตรปลาร้าผงและปลาร้าก้อนให้มีรสชาติหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เพชรดำ ฟูดส์ มีการพัฒนาระบบสถานผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อรองรับการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่เรามีตัวแทนจำหน่ายสินค้า ได้แก่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว และประเทศพม่า ซึ่งเพชรดำ ฟูดส์ มีการจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทางและได้มาตรฐาน รับรองสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นางพิไรรัตน์ บริหาร

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  26 ก.ค. 2556

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   1. สนับสนุนการจดเครื่องหมายการค้า เพชรดำ
   2. สนับสนุนในการจัดอบรมการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
   โดย นายสุริยา เอี่ยมปิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP
   3. ให้คำปรึกษาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   โดย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   4. สนับสนุนการออกแบบฉลากสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   5. สนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผงและปลาร้าก้อนสำหรับเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ในงาน NESP Awards ประจำปี 2558
   6. สนันสนุนการปรับปรุงการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   7.สนับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล (Internationalization Program for Technopreneurship Development)