ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

อาหารเสริมจากพืชตระกูลดีลลิเนียที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ชักนำให้หลับลึก แก้ปัญหาการนอนไม่หลับ และช่วยให้อยากอาหาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

    นายชัชชัย พันธ์นิกุล

  • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

    บริษัท อาร์ทูเอ็ม โซลูชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

  • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

    03 ก.พ. 2560