ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังชนิดหวานทอดกรอบ ตรามันไฟว์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมีด้วยกัน 3 รสชาติ ได้แก่ ช็อกโกแลต บาร์บิคิว และโนริสาหร่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นายชนวีร์ สุดโตตระกูล

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  บริษัท บุญทันโปรดักชั่น ฟูด

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  24 มิ.ย. 2557

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   1. สนับสนุนในการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์
   โดย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2. สนับสนุนในการแปลภาษาและออกแบบแผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับการออกบูธ
   ประชาสัมพันธ์ในประเทศเวียดนาม
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3. สนับสนุนในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับการขยายไลน์การผลิตสินค้าและก่อสร้างโรงงาน
   โดย คุณพิชามญชุ์ วรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP
   4. สนับสนุนในการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น