ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ศึกษาการพัฒนาการทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เเละพัฒนาโปรเเกรม GIS จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ดูในการส่วนของพื้นที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นายธีรภัทร์ บุตรโคตร

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  23 เม.ย. 2561

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   1. ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท และสถานที่ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่
   2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ VDO นำเสนอผลิตภัณฑ์