ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

ธุรกิจที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 50 ปี ผลิตมะม่วงแช่อิ่มเพื่อเป็นสินค้าของฝาก จากอำเภอพล ปัจจุบันมีขายหน้าร้านและ ตัวแทนจำหน่ายในขอนแก่น กรุงเทพ และตลาดออนไลน์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นางสาวเบญจวรรณ สร้อยประสิทธิ์

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  มะม่วงแช่อิ่ม ตราเลดี้สกุลตรา

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  04 ก.ย. 2560

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   - เข้าพบที่ปรึกษาด้านการตลาด เพื่อปรึกษาการเพิ่มช่องทางการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   - เข้าพบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อปรึกษารูปแบบการเก็บบรรจุภัณฑ์ และการยืดอายุผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่งทางไกล
   - ได้รับการสนับสนุนในการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จากฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - สนับสนุนการออกบูธ NESP Innovation Fair 2018 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา