ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร Low chemical ตราวนพรรณ ประกอบไปด้วย แชมพูและครีมนวดผมสูตรอัญชันบอระเพ็ด (Butterfly Pea and Bora phet) สำหรับผมมัน ช่วยให้เส้นผมดกดำ ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและช่วยชะลอการหงอกของเส้นผม แชมพูและครีมนวดผมข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry) สำหรับผมแห้ง ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ยับยั้งการเกิดรังแคและอาการคันศีรษะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นางสาวณัฐปวีย์ โชคธนาพร

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  บริษัท สยามเฮิลเบิล จำกัด

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  07 ก.ย. 2559

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   - สนับสนุนในการให้คำปรึกษาเรื่องด้านการตลาดเบื้องต้น
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมอบรมอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
   - ประเมินสถานผลิตเพื่อดำเนินโครงการออกแบบสถานผลิตให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
   - สนับสนุนในการให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สำหรับออกบูธแสดงสินค้าต่างๆ
   - สนับสนุนในการออกแบบป้าย Back Drop สำหรับใช้ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ
   - สนับสนุนในการจดเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ วนพรรณ
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการขอมาตรฐานสถานผลิต
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโครงการมหกรรม “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตรวจสอบคุณภาพ” สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - สนับสนุนในการเข้าพบที่ปรึกษาทางด้านการตลาดเพื่อปรับแผนและแนวทางในการทำการตลาด
   สนับสนุนในการออกบูธเพื่อเจรจาและหาคู่ค้าทางธุรกิจภายในงาน Mega Job Fair 2017 พร้อมทั้งสำรวจตลาด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจภายในกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าในภูมิภาคต่าง ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดภูเก็ต
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน “ มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ ” จังหวัดภูเก็ต
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Genius Acadamy : 200 วันปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน NESP Innovation Fair 2017 ณ เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเยือนกวางโจวและฮ่องกง เพื่อเจรจาการค้าหาลู่ทางการขยายตลาดการค้าการลงทุน รวมไปถึงได้พบปะเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสินค้า
   - สนับสนุนในการเข้าร่วมออกบูธในกิจกรรมวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนภายใต้แนวคิด “ก้าวแรก
   ที่ไทย ก้าวต่อไปเพื่อลูกหลาน ASEAN@50: For Now and Posterity”
   - สนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ความงามและสปาไทยสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ จ.พิษณุโลก
   - สนับสนุนในการปรับปรุงออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์พร้อมเครื่องหมายการค้า
   - สนับสนุนในการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปรึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าและการจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
   - สนับสนุนในการยื่นจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ตรา วนพรรณ
   - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการพัฒนาสูตรเซรั่ม