ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

รายละเอียด

ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติ 100% (Natural Silk) ที่พันเกลียวเส้นไหม 2 เส้นเข้าด้วยกัน เคลือบด้วยขี้ผึ้งแท้ (beeswax) จะช่วยในการรักษาแผลในช่องปากและมีความลื่นในขณะทำความสะอาดซอกฟัน นอกจากนี้ยังผสมสารสกัดจากกานพลูและเปลือกมังคุด ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในคราบพลักค์ที่ติดอยู่บนผิวฟันได้ดี ปราศจากสารเคมีตกค้างตลอดกระบวนการผลิต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ:

  นายชัยพร พัฒนจักร

 • ชื่อกิจการ/นิติบุคคล:

  บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำกัด

 • วันที่เข้ารับการบ่มเพาะ:

  18 เม.ย. 2557

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ:

   1. สนับสนุนในการออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2. สนับสนุนการออกแบบเครื่องหมายการค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์
   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3. สนับสนุนการจดเครื่องหมายการค้า “Mpress” และอนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์
   4. สนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจไหมขัดฟัน “Mpress”
   5. สนับสนุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
   โดย รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   6. สนับสนุนในการออกบูธประชาสัมพันธ์และรับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนารับในงาน ThaiBISPA day 2015 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
   7.สนับสนุนในการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และรับรางวัลชนะเลิศสาขานักธุรกิจนวัตกรรมในงาน North Eastern Science Park Innovation Fair 2015 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
   8. สนับสนุนการออกบูธประชาสัมพันธ์และสำรวจตลาดระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
   9. สนับสนุนในการเข้าร่วมประกวดงาน MOST Innovation Awards
   ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   10. สนับสนุนในการเข้าร่วมรับรางวัลรองชนะเลิศสาขานักธุรกิจนวัตกรรมในงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
   11. สนับสนุนการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงาน TM Fair 2015 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น
   12. สนับสนุนการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน”
   ในวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
   13. สนับสนุนในการร่วมนำเสนอผลงานในการประกวด 7 Innovation Awards 2016
   ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 กรุงเทพฯ
   14. สนับสนุนในการเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ หอการค้าไทยประจำปี 2558