ข่าวสาร

ขอเชิญนักศึกษา มข. เข้าร่วมประกวดไอเดีย ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 130,000 บาท ทุกเดือน

ขอเชิญนักศึกษา มข. เข้าร่วมประกวดไอเดีย ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 130,000 บาท ทุกเดือน

อ่านต่อ

UBI มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยและการทำธุรกิจผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ออแกนิคเชิงพาณิชย์ รุ่น 2”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยและการทำธุรกิจผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ออแกนิคเชิงพาณิชย์ รุ่น 2”
- กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน ได้รับเกียรติจาก คุณัสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา สาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร
- ช่วงบ่าย กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับ การตลาด : ธุรกิจผลิตพืชแ

อ่านต่อ

สภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น จัดแถลงข่าวงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3” (E-SAN Indusrial Fair 2018)

การแถลงข่าวครั้งนี้ มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อ

อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการดำเนินโครงการ "การพัฒนาและปรับปรุงชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรด้วยเทคนิคเชิงวิศวกรรม" ภายใต้โครงการ Talent Mobility รอบที่ 2

วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับดร.นฤมล ภู่ขาว ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล ผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ รอบที่2 โครงการ "การพัฒนาและปรับปรุงชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรด้วยเทคนิคเชิงวิศวกรรม" ของ อ.คธา วาทกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่

อ่านต่อ

รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมอบรม เพื่อรับรองการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รับสมัครอาจารย์/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร
.
.
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากร เพื่อรับรองการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food for Future

อ่านต่อ