ข่าวสาร

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์" สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์"
สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/fol…/0B-_CCi_dRL0caGZPT0xwaFFIUEk
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail : acc.kkusp@gmail.com
หรือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-7127126 หรือ 043202697

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอบรม กับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสารคาม ในกิจกรรม "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา, ม.ชียงใหม่, ม.แม่โจ้, ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.นเรศวร, ม.สงขลาน

อ่านต่อ

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017 ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017
ขอเชิญ..นักธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการ นักวิจัย เข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ในงาน NESP Innovation Award 2017
ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท
สาขาการประกวด ทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่
1.นักธุรกิจนวัตกรรม (ผู้ประกอบการบ่มเพาะ)
2.นวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม (ผู้ประกอบการ/นักวิจัยที่มีนวัตกรรมด้านกระบวนการ)
รวมทั้งหมด 2 สาขา แต่ละสาขาได้รับเงินรางวัลตามลำดับ คือ
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาทพร้อมโล่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาทพ

อ่านต่อ

“Branding Design” แบรนด์สื่อใจ...หัวใจนักออกแบบ

สำนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Branding Design” ให้กับน้องๆ นักศึกษา จากคณะต่างๆ ได้เข้าร่วมฟังอบรมพิเศษ เรื่อง การออกแบบตราสินค้า การใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าจดจำ เป็นต้น จาก คุณศักดิภัทร์ ซุงสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณจงจินต์ อาจวิชัย Senior Graphic Designer บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข มีเดีย ณ ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ภายในงาน “Branding Design” ยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้โชว์ความสามารถในการออกแบบตราสินค้าโดยแบ่งก

อ่านต่อ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน NSP Innovation Fair 2017 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน NSP Innovation Fair 2017 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะผ

อ่านต่อ