ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่1077/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานในกำกับ สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่1077/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานในกำกับ
สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

*ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม*

อ่านต่อ

ขอเชิญ บุคลากรด้าน วทน. สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหากระทั่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

หัวข้อฝึกอบรม
- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร วท

อ่านต่อ

รับสมัครผู้ประกอบการ/ทายาท OTOP ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

รับสมัครผู้ประกอบการ/ทายาทผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เข้าร่วมคัดเลือก โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1. การพัฒนาทักษะเชิงลึก และภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการ และทายาท
2. การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการแก่ทายาทผู้ประกอบการ OTOP
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากมหาวิทยาลัย
4. ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม

อ่านต่อ

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นแท่น 1 ใน 3 สถาบัน กวาดรางวัล Startup ระดับชาติมากที่สุด”


วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับอุดมศึกษา และ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไป เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพ โดยปีนี้รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เวทีภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เวทีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เวทีภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร และเวทีสุดท้าย ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 61 (ช่วงเช้า) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจ

อ่านต่อ

ด่วน! ชอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood

ด่วน!
ชอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- สร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ได้มีความร่วมมือกับกิจการขนาดใหญ่
- พัฒนาด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ
- เร่งสร้างกระบวนการทางธุรกิจ
-เกิดเครือข่ายของ Startup ในภูมิภาค และเกิด Big Connection
*รับสมัครวันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 นี้เท่านั้น*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
043-202697 , 089-2040277
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.c

อ่านต่อ