ข่าวสาร

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Research To Market 2018

** ต่อยอดงานวิจัย ด้วยเเผนธุรกิจปังๆกันดีกว่า **
โครงการประกวด "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์" (R2M) ประจำปี 2561
(Research To Market 2017)
ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

จูงมือเพื่อนๆ เเล้วมาสมัครที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคาร พิมลกล
หรือโทร 085-0008164

อ่านต่อ

เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขัน NSC2018 นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

NSC2018 เปิดให้น้องๆลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 กันยายน 60

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
http://nsc.siit.tu.ac.th/nsc/posts/read/13
(โปรดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสโครงการผ่านระบบออนไลน์ GENA เท่านั้น)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.nscthailand.net
http://fic.nectec.or.th/nsc20

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ รับสมคร Startup เพื่อเข้าโครงการ "Business Brotherhood For Innovation Startup"

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอจัดทำระบบนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อพัฒนาความ

อ่านต่อ

มข.เป็นเจ้าภาพจัดประกวด Startup Thailand league 2017

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวด Startup Thailand league 2017 ณ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดโชว์ความสามารถทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 35 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยตัวแทนทีมแข่งขันในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 6 ทีม และผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ได้แก่
1. ทีม Start ได้จัดทำผล

อ่านต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น --------------------------------------------------------------------------- คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - มีวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี,การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านบัญชี การเงินและพัสดุ จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ยื่นใบส

อ่านต่อ