ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ รับสมคร Startup เพื่อเข้าโครงการ "Business Brotherhood For Innovation Startup"

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอจัดทำระบบนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อพัฒนาความ

อ่านต่อ

มข.เป็นเจ้าภาพจัดประกวด Startup Thailand league 2017

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวด Startup Thailand league 2017 ณ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดโชว์ความสามารถทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 35 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยตัวแทนทีมแข่งขันในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 6 ทีม และผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ได้แก่
1. ทีม Start ได้จัดทำผล

อ่านต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น --------------------------------------------------------------------------- คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - มีวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี,การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านบัญชี การเงินและพัสดุ จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ยื่นใบส

อ่านต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีการลงนามแถลงการณ์ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (MOU Ceremony “Entrepreneurial University”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีการลงนามแถลงการณ์ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (MOU Ceremony “Entrepreneurial University” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 29 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ National Campaign Startup Thailand ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร

อ่านต่อ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด Startup Thailand 2017

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด Startup Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อรรชกร สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “From Startup Thailand to scale up Asia : Partnership for Growth” หลังจากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับผ

อ่านต่อ