ข่าวสาร

ธนาคารออมสินหารือร่วมสนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน นำโดย คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs startup และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการพัฒนานักศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดกรอบรูปแบบความร่วมมือที่จะทำร่วมกันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand league 2018

ขอเชิญนักศึกษาที่มีไอเดีย + วิธีแก้ปัญหา คิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 50,000บาท
ตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทผลงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย √ เพื่อเลือกประเภทของผลงาน / เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ GOV TECH / ED TECH : REG TECH, ED TECH, CITY TECH, DATA
□ AG TECH / FOOD TECH : SMART FARMING, AGRO BIO TECH, FARM SOLUTION, FOOD SERVICE DATA
□ HEALTH TECH : HEALTH AND WELLNESS, MEDICALTOURISM, MED TECH
□ INDUSTRY TECH : ROBOTIC, SMART MOBILITY, IOT, AERO SPACE (UAV/SAT

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า
นางสาวพิรดา คูสกุลรัตน์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมหลักฐานแนบมาด้วย ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ต้นกล้า สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel : 089-712 7126 หรือ 043-202 697
E-mail : acc.kkusp@gmail.com
Website : https://sciencepark

อ่านต่อ

สุดปลื้ม! นักศึกษามข.คว้ารางวัลR2M รอบภูมิภาค ได้ตั๋วสู้ศึกระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Reasearch to Market 2018) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คณาจารย์ บุค

อ่านต่อ