ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ R&D Optimization For Commercialization" ในวันที่ 21 – 23 มี.ค. 2561

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ R&D Optimization For Commercialization ในวันที่ 21 – 23 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
*อบรมฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย : https://goo.gl/UnkvJW รับจำนวนจำกัด จำนวน 8 ทีมเท่านั้น*
** ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 4 มี.ค. 2561**

อ่านต่อ

ประเมินโครงการปิดโครงการ IRTC

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561
ผศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.ดร.สุรพล ผดุงทน ร่วมประเมินปิดโครงการ IRTC โครงการ “การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประสิทธิภาพการเก็บแก๊สชีวภาพและลดกลิ่นรบกวน” ณ โรงงานสมบูรณ์ ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และวันที่ 26 ม.ค. 2561
รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอ.ดร.วิทยา ชำนาญไพร ร่วมประเมินปิดโคร

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ANGEL FUND FOR STARTUP

ขอเชิญเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ANGEL FUND FOR STARTUP ภายใต้โจทย์แนวคิด “Green Solutions For Thailand 4.0” และ “Advancing Thailand’s Industry with AI Solution” ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6

และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ประกวดแนวคิดธุรกิจชิงเงินทุน Angel Fund For Startup
“แหล่งเงินทุน หนุนแนวคิด สร้างธุรกิจใหม่” ภายใต้โจทย์แนวคิด “Green Solutions For Thailand 4.0” หรือ “Advancing Thailand’s Industry with AI Solution

อ่านต่อ

KKUSP คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกหน่วยบ่มเพาะฯ ครั้งที่ 1 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ใน“โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ ณ ห้องประชุม IT Training ชั้น 4 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียติจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
2. ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศา

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “Genius Academy 150 วันปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “Genius Academy 150 วันปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” หลักสูตรเพื่อสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจด้วยอัจฉริยะโค้ชแห่งเมืองไทย ให้คุณเป็น Genius ได้ใน 150 วัน หลักสูตรที่จะให้คุณในทุกมิติ ทั้งวิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ การค้นหาตัวตน การทะยานสู่ธุรกิจด้วยมุมมองใหม่ ฉีกทุกกฏเกณฑ์เดิมๆกับการเรียนปริญญาทางธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผู้ประกอบ SME , OTOP นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน หรือเกษตรกรที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือกลุ่มวิสากิจชุมชน และอื่นๆ
ประเภทสินค้า : ทุกประเภ

อ่านต่อ